Ngành dầu khí được hỗ trợ bởi các dự án khai thác khí mới

Triển vọng phát triển lĩnh vực khí tự nhiên sẽ tích cực hơn dầu, được hỗ trợ bởi các dự án đầu tư khai thác mới đang và sẽ được thực hiện…

Đó là nhận định được nhóm phân tích CTCK MB (MBS) đưa ra trong báo cáo Chiến lược 2020 mới phát hành. Đối với ngành Dầu khí Việt Nam, MBS cho rằng triển vọng tích cực hơn trong lĩnh vực khí đốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các nguồn năng lượng sạch hơn để phát điện.

 

Trả lời

Hotline: 0981 825 003