Bơm Màng ALL-FLO – Model: A100-NA3-SS3E-B70

Call: 0981 825 003

Model                 A100-NA3-SS3E-B70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1 inch

Lưu lượng          182 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu               Aluminum/ Santoprene

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003