Bơm màng ALL-FLO – Model: A150-N33-TT3T-B70

Call: 0981 825 003

Model                 A150-N33-TT3T-B70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1.5 inch

Lưu lượng          435 L/ phút

Cột áp                8.3 bar

Vật liệu              Stainless Steel/ PTFE

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003