Bơm Màng ALL-FLO – Model: C100-NPP-TTPT-G70

Call: 0981 825 003

Model                 C100-NPP-TTPT-G70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1 inch

Lưu lượng          152 L/ phút

Cột áp                6.8 bar

Vật liệu               Polypropylene/ PTFE

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003