Bơm màng ALL-FLO – Model: F150-T3E-TT3T-S70

Call: 0981 825 003

Model                  F150-T3E-TT3T-S70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1.5 inch

Lưu lượng          435 L/ phút

Cột áp                 8.3 bar

Vật liệu               FDA Stainless steel/ PTFE

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003