Bơm bánh răng EnviroGear® V Series Pumps

Call: 0981 825 003

VẬT LIỆU HIỆN HỮU

  • Cast Iron

NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA

  • 450°F (232°C)

CÔNG SUẤT

  • 90 gpm to 450 gpm (20 m³/h to 102 m³/h)

ÁP SUẤT TỐI ĐA

  • 100 psi (6.9 bar)

Hotline: 0981 825 003