“Sóng” FDI không mang lại cơ hội cho công nghiệp hỗ trợ

Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) Trương Thị Chí Bình cho biết, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã có nguồn cung cấp linh kiện ở nước khác, họ chỉ vào Việt Nam lắp ráp và xuất khẩu để hưởng lợi từ các hiệp định thương mại. Vì thế, ngành công nghiệp hỗ trợ không có nhiều cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng nếu thực sự có “làn sóng” vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào nước ta trong thời gian tới.

Trả lời

Hotline: 0981 825 003