Bơm Seko API 675 – dòng Nexa

Call: 0981 825 003

Bơm Seko API 675 – Nexa Series

Áp suất: lên đến 200 barg.

Lưu lượng: lên đến 260 l/h với cột áp đơn.

Nhiệt độ: từ -10 độ C đến 90 độ C (from -40 C degree to 150 C degree upon request)

Vật liệu:

  • AISI 316L
  • PP
  • PVDF
  • Hoặc dựa vào yêu cầu cụ thể

Hotline: 0981 825 003