Bơm Màng ALL-FLO – Model: A025-SPP-SSPE-S70

Call: 0981 825 003

Model                A025-SPP-SSPE-S70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1/4 inch

Lưu lượng          21.6 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu               Polypropylene/ Santoprene

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003