Bơm bánh răng Blackmer (EnviroGear®) E Series Pump

Call: 0981 825 003

VẬT LIỆU HIỆN HỮU

  • Ductile Iron
  • Carbon Steel
  • Stainless Steel

NHIỆT ĐỘ TỐI ĐA

  • 500°F (260°C)

CÔNG SUẤT

  • 15 gpm to 500 gpm (3.4 m³/h to 113.6 m³/h)

ÁP SUẤT TỐI ĐA

  • Ductile Iron – 200 psi (13.8 bar)
  • Carbon Steel – 200 psi (13.8 bar)
  • Stainless Steel – 150 psi (10.3 bar)

Hotline: 0981 825 003