Bơm Màng ALL-FLO – Model: A050-NAA-TTYT-S30

Call: 0981 825 003

Model                 A050-NAA-TTYT-S30

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1/2 inch

Lưu lượng          49.2 L/ phút

Cột áp                8.3 bar

Vật liệu               Aluminum/ PTFE

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003