Bơm Màng ALL-FLO – Model: A200-CA3-SS3E-B70

Call: 0981 825 003

Model                 A200-CA3-SS3E-B70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    2 inch

Lưu lượng         719 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu               Aluminum/ Stainless Steel

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003