Hóa chất

Call: 0981 825 003

Trong tất cả các ngành Công nghiệp thì Công nghiệp hóa chất là ngành có sự đa dạng với yêu cầu pha trộn phức tạp nhất. Thông thường, máy khuấy phải có khả năng xử lý kết hợp nhiều nhiệm vụ hòa trộn.

Hotline: 0981 825 003