Ngành giấy và bột giấy

Call: 0981 825 003

Máy khuấy Mixtec loại Side Entry Mixers chủ yếu được sử dụng để hòa trộn bột giấy. Trong ứng dụng này, cần đặc biệt chú ý để đảm bảo chất lỏng được hòa trộn một cách thật chính xác.

Bộ làm kín cơ khí và hệ thống niêm phong tuyến đóng gói được tích hợp vào bòn chứa khi lắp đặt máy khuấy, giảm tối đa mức độ rò rỉ.

Hotline: 0981 825 003