Máy khuấy Mixtec – Công nghệ xử lý nước

Call: 0981 825 003

Máy khuấy Mixtec có những thiết kế phù hợp để sử dụng trong quy trình xử lý nước và nước thải. Đã và đang được lắp đặt, sử dụng ở nhiều nước trên toàn thế giới.

Hotline: 0981 825 003