Bơm Màng ALL-FLO – Model: A050-SPK-SSKE-N70

Call: 0981 825 003

Model                 A050-SPK-SSKE-N70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1/2 inch

Lưu lượng          64.6 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu               Polypropylene/ Santoprene

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003