Bơm Màng ALL-FLO – Model: C150-FPP-GGPN-B70

Call: 0981 825 003

Model                C150-FPP-GGPN-B70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1.5 inch

Lưu lượng          492 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu              Polypropylene/ Geolast

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003