Bơm Màng ALL-FLO – Model: A075-NAA-GGPN-A30

Call: 0981 825 003

Model                 A075-NAA-GGPN-A30

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    3/4 inch

Lưu lượng          56.8 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu               Aluminum/ Geolast

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003