Bơm Màng ALL-FLO – Model: F100-TAE-HB3B-S70

Call: 0981 825 003

Model                 F100-TAE-HB3B-S70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1 inch

Lưu lượng          182 L/ phút

Cột áp                8.3 bar

Vật liệu              Aluminum/ Hytrel

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003