Bơm Màng ALL-FLO – Model: C038-SQY-TT3T-SF0

Call: 0981 825 003

Model                 C038-SQY-TT3T-SF0

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    3/8 inch

Lưu lượng          34 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu              Nylon/ PTFE

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003