Bơm Màng ALL-FLO – Model: A300-NAN-SS3E-B30

Call: 0981 825 003

Model                 A300-NAN-SS3E-B30

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    3 inch

Lưu lượng          890 L/ phút

Cột áp                8.2 bar

Vật liệu               Aluminum/ Santoprene

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003