Bơm Màng ALL-FLO – Model: D050-NHT-PTTV-G70

Call: 0981 825 003

Model                 D050-NHT-PTTV-G70

Xuất xứ              Mỹ (USA)

Size                    1/2 inch

Lưu lượng          52 L/ phút

Cột áp                7 bar

Vật liệu               Integral PTFE/ PTFE

Tài liệu               Tại đây

Danh mục:

Hotline: 0981 825 003